Tillverkning

"Endast de bästa bladen till det finaste teet"

Tillverkning

Alla teblad plockas för hand och teplockaren väljer de nya skotten, oftast de två översta bladen och en knopp. Teplockaren vet vilka blad som ska plockas för att försäkra sig om att endast de bästa bladen används till det finaste teet.

Efter plockningen transporteras bladen till en närliggande fabrik där dom processas och packas inom tjugofyra timmar. Det är här den sanna konsten inom teproduktion börjar och man använder någon av de två produktionsteknikerna.

Den "ortodoxa" metoden används för att göra löste (större bitar av tebladet), medans "CTC" (Cut, Tear and Curl/Skära, Dela och Rulla) metoden används till tepåsar (mer finfördelat te). Hos Twinings är det samma höga kvalité på allt te, löste som påste.