Användarvillkor

Användarvillkor

Denna sida (tillsammans med de dokument som refereras på den) beskriver de villkor där vi ger dig tillgång till och för användande av vår webbplats www.twinings.se och de villkor under vilka vi kan erbjuda speciella erbjudanden under vissa tidsrymder. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du fortsätter att använda vår webbplats.

Villkoren påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

WEBBPLATS - Villkor för användande

Tillgång till och användning av denna webbplats (www.twinings.se) ges av R. Twining & Company Limited ("Twinings"), "vi" "oss" eller "vår" (registrerat i England och Wales under organisationsnummer 525071 med vårt huvudkontor på Weston centrum, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY) med förbehåll för följande villkor:

1. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara juridiskt bunden av dessa villkor, vilka träder i kraft omedelbart första gången du använder webbplatsen. Om du inte accepterar samtliga följande villkor, besök inte och/eller använd inte webbplatsen.

2. Vi kan komma att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera förändringarna online. Läs dessa villkor regelbundet för att säkerställa att du är medveten om alla ändringar som görs av oss. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att ändringar meddelats innebär att du accepterar att vara bunden av dessa villkor som uppdateras och/eller ändras.

Användning av www.twinings.se

3. Ni får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, posta, sända, överföra, göra tillgänglig för allmänheten eller på annat sätt använda denna webbplats innehåll på något sätt [utom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk]. Du accepterar också att inte anpassa, ändra eller skapa härledda verk från något av webbplatsens innehåll [utom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk]. All annan användning av denna webbplats innehåll kräver skriftlig tillåtelse från Twinings.

4. Du accepterar att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål i enlighet med dessa villkor [och denna webbplats är godtagbar användning], och på ett sätt som inte kränker rättigheter, begränsar eller hindrar någon annans användning och åtnjutande av denna webbplats. Förbjudet beteende inkluderar trakasserande eller orsakande av obehag eller olägenhet för någon person, skicka obscent eller stötande innehåll eller störa det normala flödet av kommunikation inom denna webbplats.

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning

5. Denna webbplats innehåll, inklusive de uppgifter, namn, bilder, avbildningar, logotyper och ikoner om eller med anknytning till Twinings och/eller dess produkter och tjänster (eller tredje parts produkter och tjänster), tillhandahålls "i befintligt skick och på ett "är tillgänglig" basis utan några utfästelser eller någon form av garanti som lämnats (uttryckligen eller underförstått i lag) i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

6. Under inga omständigheter kommer Twinings vara ansvarig för något av följande förluster eller skador (oavsett om sådana förluster där förutsedda, förutsebara, kända eller annat): (a) förlust av data, (b) förlust av intäkter eller förväntade vinster, (c ) förlust av affärer, (d) förlust av möjlighet, (e) förlust av goodwill eller skada rykte, (f) förluster som drabbat tredje part, eller (g) indirekta skador, följdskador, speciella eller exemplariska skador som uppkommer vid användning av webbplatsen oavsett form av åtgärd.

7. Twinings garanterar inte att funktioner som finns på webbplatsens innehåll kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar.

Immateriella rättigheter

8. Namnen, bilder och logotyper som identifierar Twinings eller tredje part och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, design och varumärken av Twinings och/eller tredje part. Ingenting i dessa villkor skall tolkas som underförstått, genom hinder eller på annat sätt någon licens eller rättighet att använda något varumärke, patent, mönsterrätt eller upphovsrätt Twinings eller annan tredje part.

Bidrag till www.twinings.se

9. När du uppmanas att lämna något bidrag till denna webbplats (inklusive text, foton, grafik, video eller ljud) accepterar du, genom att lämna ditt bidrag, att bevilja Twinings en evig, royalty-fri, icke-exklusiv, under-licensierbar rätt och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, utföra, spela, göra tillgänglig för allmänheten, och utöva alla copyright och publicitet rättigheter med avseende på ditt bidrag världen över och/eller att införliva ditt bidrag i andra arbeten i media nu kända eller senare utvecklade för hela den tid för de rättigheter som kan existera i ditt bidrag, och i enlighet med denna webbplats godtagbar användning och de restriktioner privatlivet som anges i denna webbplats sekretesspolicy . Om du inte beviljar Twinings de rättigheter som anges ovan, ska du inte lämna in ditt bidrag till denna webbplats.

10. Utöver punkt 9, genom att skicka in ditt bidrag till denna webbplats:

a. garanterar du att:

I. ditt bidrag är ditt eget originalarbete och att du har rätt att göra det tillgängligt för Twinings för alla de ändamål som anges ovan,

II.  det inte är ärekränkande, och

III.  det inte åsidosätter någon lag, och

b. gottgöra Twinings för alla juridiska kostnader, skadestånd och andra kostnader som kan uppkomma genom Twinings som ett resultat av att du bryter mot ovanstående garanti, och

 

c. avstå från all moralisk rätt i ditt bidrag i syfte att den skall föreläggas och publicering på denna webbplats och de syften som anges ovan.

Allmänt

11. Om det finns någon konflikt mellan dessa villkor och specifika termer som förekommer på andra ställen på denna webbplats har de senare företräde.

12. Om något av dessa villkor är fastslagna som olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ogenomförbar på grund av lagstiftningen i den stat eller land där dessa villkor är avsedda att gälla, gör den därigenom i den omfattning och inom den jurisdiktion där denna term är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, skall den avskiljas och raderas från dessa villkor och övriga villkor skall kvarstå och verka i full kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbart.

13. Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.