Sourced with Care

"Förbättra livskvaliteten i samhällen där vi köper våra ingredienser"

Sourced with Care

Vi anser att alla runt om i världen har rätt till en anständig livskvalitet. Vårt Sourced with Care program är utformat för att hjälpa till med de ändringar som behövs för att göra det till en verklighet på platser där vi köper våra varor och ingredienser. Vi arbetar för att förbättra försörjningen, skapa större livsmöjligheter och höja levnadsstandarden i de samhällen som ingår i vår leverantörskedja.

Läs mer på sourcedwithcare.com