Vår Miljöpåverkan

Som ett av världens mest älskade teföretag så bryr vi på Twinings oss om den påverkan vi har på vår planet. Vi väljer våra förpackningar med omsorg för att vara säkra på att när du brygger en kopp Twinings te är det så färskt och tillfredsställande som möjligt. Vi är dock medvetna om att vi behöver välja material som inte förorenar miljön och har därför satt upp en plan med tydliga målsättningar för att säkerställa att våra förpackningar är så miljövänliga som möjligt.

Mer än 65% av våra förpackningar är redan fullt återvinningsbara

Vi planerar att öka den siffran till mer än 90% före 2025

Scrolla

Vi följer våra fyra R för att fortsätta på rätt väg

Reuse - Återanvänd Remove - Ta bort
Reduce - Minska Reduce - Minska
Recycle - Återvinn Recycle - Återvinn
Reuse - Återanvänd

Fyra mål hjälper oss mot mer miljövänliga förpackningar

2025 skall mer än 90% av våra förpackningar vara återvinningsbara 

Vi kommer kontinuerligt minska mängden förpackningar som vi använder för våra produkter med 5% varje år

2022 skall alla våra tepåsar vara komposterbara i hemmet

När vi behöver använda plast skall vi försäkra oss om att så mycket som möjligt är gjort av återvunnet material

Våra förpackningar och våra löften

Cello wrap

Cello wrap används för att bibehålla färskheten på teet inuti våra kartonger. Utan det skulle smaken och aromen försvinna innan teet når dig.

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och testar ett alternativt material som fungerar lika bra men som är fullt återvinningsbart. Om det möter våra krav planerar vi att börja använda det i vår produktion 2023.

Kartong

Vår pappkartong skyddar kvaliteten på teet inuti förpackningen. Vi har redan börjat reducera mängden papp som används för att göra kartonger och vi kommer fortsätta finna nya sätt att göra så.

Kuvertomslag

Våra individuellt packade tepåsar innesluts i papper som är kantat med en liten mängd plast eller metalliserad plast som håller teet inuti färskt.

Tillsammans med våra leverantörer har vi hittat ett alternativt material som fungerar lika bra men är fullt återvinningsbart. För att undvika att slänga befintligt lager som redan packats kommer vi börja använda detta nya material 2023.

Tepåsar, snören och taggar

Så småningom planerar vi att tepåse, snöre och tagg skall vara helt komposterbart i hemmet.

2021 kommer våra tepåsar att vara gjorda av ett växtbaserat papper som är helt biologiskt nedbrytbart och komposterbart.

2021 kommer både snören och taggar vara industriellt nedbrytbara. Vi fortsätter leta efter material som kan komposteras i hemmet.

Cold Infuse burkar

Våra plastburkar och lock är gjorda av PET och är fullt återvinningsbara. Vi tittar på alternativ som innehåller återvunnet material och vårt mål är att byta till PET gjort av 30% återvunnet material.

Aluminium förseglingen som bibehåller färskheten går för närvarande inte att åter-vinna och vi letar efter alternativ.

Tepåsarna är gjorda av bioplast och bör bli godkända för kompostering 2021.

En grönare framtid börjar nu

Twinings är ett internationellt företag och vi har blandat teer i över 300 år. Vi är engagerade i mer hållbara förpackningsmaterial men vi förstår att långsiktig hållbarhet är ett maraton, inte en sprint.

Det kommer att ta oss en viss tid innan allt vårt förpackningsmaterial är helt komposterbart eller återvinningsbart utan att vi kompromissar på färskheten på våra teer. Det är därför vi börjar nu och sätter tydliga mål som är ambitiösa men nåbara för att hjälpa oss förbättra vår miljöpåverkan nu och i framtiden.

Samtidigt som vi vill skydda planeten som vi lever på, vill vi skydda människorna som lever där. Twinings har påbörjat ett arbete för att förbättra arbetsförhållandena för tusentals människor som arbetar på teodlingarna och som levererar te till vårt företag – utan dem skulle Twinings inte finnas.